infoPodlaskie.pl - Podlaski Katalog Turysty

Północne Podlasie Gmina Płaska

Gmina Płaska

Drukuj

jeziora_plaskaGmina Płaska położona jest w rejonie przygranicznym z Białorusią oraz na granicy obszaru Zielonych Płuc Polski w powiecie augustowskim. Posiada wspaniałe warunki do wypoczynku ze względu na lokalizację w północnej części mazursko-podlaskiego regionu klimatycznego, charakteryzującego się małą zmiennością częstości występowania poszczególnych typów pogody. Lasy zajmujące 82,2 % ogólnej powierzchni terenów gminyoraz duża liczba jezior i rzek stanowią o atrakcyjności turystycznej tych terenów.

1,6 %  terytorium obejmują rezerwaty przyrody: Mały Borek, Starożyn, Kuriańskie Bagno, Perkuć, Rezerwat Stara Ruda, położony po części w Gminie Augustów, utworzony w celu ochrony źródlisk rzeki Rudawki i fragmentu borów torfowych, a także Rezerwat Jezioro Kalejty, położony po części w gminie Nowinka, utworzony w celu ochrony Jeziora Długiego (Kalejty) oraz swoistych cech krajobrazu.
Wody płynące z terenu gminy stanowią dorzecze Niemna poprzez dopływ Czarną Hańczę oraz Wisły, poprzez dopływy Nettę i Biebrzę. Obie rzeki zasilane są wodami zlewni jeziora Serwy poprzez Kanał Augustowski.  

Zmotoryzowany turysta może dojechać drogą krajową o znaczeniu regionalnym nr 663 – Augustów - Sejny – granica państwa (Wilno) oraz drogą wojewódzką nr 664 – Augustów – granica państwa (Grodno).  Oferta turystyczna jest bardzo bogata, co pozwala zaspokoić zapotrzebowanie klientów szukających wyszukanych miejsc noclegowych oraz tych dla których obcowanie z natura jest najważniejsze poprzez np. noclegi na polach namiotowych.

Kosciol pw._Marii_Magdaleny_w_Mikaszowce

Zabytki gminy Płaska

- zespół budowli Kanału Augustowskiego - 8 śluz z lat 1828 - 1838, dwie strażnice oraz jazy i zabudowania służb obsługi;

- zespół kościoła parafialnego p.w. Świętej Marii Magdaleny w Mikaszówce,

- kaplica p.w. Świętej Anny wraz z cmentarzem rzymsko - katolickim w Rudawce,

- 5 domów mieszkalnych -w Rudawce, Strzelcowiźnie i Mułach,

- dwa cmentarze z okresu I wojny światowej

 

Ponadto na obszarze gminy zlokalizowano stanowiska archeologiczne:

- osada mieszkalna wraz z hutą żelaza w Gorczycy,

- stanowisko wielokulturowe od późnego paleolitu po okres nowożytny

Kościoł Parafialny p.w. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce

Jeziora i rzeki

Gmina oferuje dużo możlwiości wypoczynu nad wodą poprzez kąpiele w jednym z dostępnych jezior lub zapewniając  aktywne spędzanie czasu umożliwiając spływy kajakowe Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim.

Plaska_i_okolice

 

Jezioro Gorczyckie jest jednym z wielu jezior położonych na terenie Puszczy Augustowskiej. Jest to niewielkie jezioro o powierzchni 20,59 ha, długości 2,1 km i maksymalnej szerokości  400 m. Charakteryzuje się postrzępioną linią brzegową i bardzo małą głębokością około 3,5 m. Brzegi jeziora są niskie i w wielu miejscach zabagnione, a od północnej strony porośnięte lasem. Na wschodzie łączy się z jeziorem Orle poprzez krótki sztuczny przekop, na zachodzie z niewielkim jeziorem Swoboda długim sztucznym kanałem. Wody jeziora charakteryzują się drugą klasą czystości. Dla zachowania cennych walorów przyrodniczych jezioro zostało objęte strefą ciszy.

 

Jezioro Orlewo - powierzchnia wynosi 27,42 ha, długość  poniżej 900 m, szerokość -do 400 m, a maksymalna głębokość dochodzi do 4,7 m. Jego brzegi są na ogół niskie, zabagnione, a od strony południowej wysokie. Jezioro od zachodu łączy się sztucznym kanałem z Jeziorem Gorczyckim, a od strony wschodniej kanałem z jeziorem Paniewo. Akwen nadaje się do uprawiania turystyki wodnej, głównie kajakarstwa.

 

Jezioro Paniewo to charakterystyczne jezioro o prawie regularnie owalnym kształcie o powierzchni 42hs.,  długość  1 km, największa szerokość  około 700 m, maksymalna głębokość  12,5 m. Od strony zachodniej łączy się poprzez sztuczny kanał z Jeziorem Orlewo, od strony wschodniej z Jeziorem Krzywe. Jego brzegi w dużej części porośnięte są lasami Puszczy Augustowskiej. To małe i płytkie jezioro charakteryzuje się ciepłą wodą, piaszczystymi plażami oraz, ze względu na otoczenie lasem, bezwietrznym klimatem. Jest ono również bezpieczne dla turystów korzystających z kąpielisk, płytka woda utrzymuje się daleko od brzegów.

 

Jezioro Krzywe leży w systemie Kanału Augustowskiego o powierzchni 21,5 ha, długości 200 m, szerokość 100 m. Maksymalna głębokość sięga 6 m. Jego brzegi w północnej części są zabagnione, w południowej - wysokie i suche. Na całej swej długości (1 km) otoczone jest lasem. Na wschodzie łączy się z jeziorem Mikaszewo, na zachodzie z jeziorem Paniewo. Na brzegach jeziora znajdują się doskonałe miejsca umożliwiające biwakowanie. Ze względu na swoje położenie wśród lasów Puszczy Augustowskiej jezioro to jest jednym z najciekawszych akwenów położonych na szlaku Kanału Augustowskiego. Dla zachowania szczególnych walorów przyrodniczych jezioro zostało dodatkowo objęte strefą ciszy.

jesien_plaska jezioro_plaska_1


Jezioro Mikaszewo posiada powierzchnię 126 ha, głębokość maksymalną 15 m, długość 3,8 m. Jezioro ma charakter rynnowy, brzegi północne są niskie a południowe wysokie i suche. Położone jest między dwoma śluzami: śluzą Perkuć, która łączy je z Jeziorem Krzywe i śluzą Mikaszówka tworzącą połączenie ze „Stawem Sosnówka". Wzdłuż brzegów jeziora wyznaczonych zostało kilka miejsc na pola namiotowe. Jezioro doskonale nadaje się do uprawiania sportów wodnych, głównie do pływania pod żaglami.

 

Rzeka Czarna Hańcza jest dopływem Niemna i najdłuższą rzeką ziemi augustowskiej i Suwalszczyzny. Wypływa ze wzniesień morenowych, znajdujących się na północ od jeziora Hańcza i przepływa przez największe jezioro Suwalszczyzny -Wigry. Jej długość wynosi 141,7 km, z czego w Polsce biegnie odcinek o długości 107,8 km. Jej dolny bieg o długości 25 kilometrów został skanalizowany i włączony do systemu Kanału. Brzegi Hańczy porośnięte są lasami i stąd wziął się pierwszy człon jej nazwy. Czarna Hańcza jest jednym z najatrakcyjniejszych polskich szlaków kajakowych.

 

Kanał Augustowski - zabytek techniki wodnej położony na terytorium dwóch państw - Polski i Białorusi. Znajduje się w północno-wschodniej części Polski i północno-zachodniej części Białorusi. Obecnie trwają prace nad wpisaniem obiektu na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Kanał należy do najdłuższych sztucznych dróg wodnych w kraju i jest jednym z najciekawszych zabytków techniki, a jednocześnie dużą atrakcją turystyczną wykorzystywaną obecnie głównie przez kajakarzy i turystyczne statki żeglugi. Powstał w latach 1823-1839 wg projektu polskiego inżyniera gen. I. Prądzyńskiego.

 

Kontakt: Gmina Płaska

16-326 Płaska

tel. 87 643 90 80

fax. 87 643 90 81

 

Artykuł powstał przy współpracy z Gminą Płaska. Tekst i zdjęcia pobrane z www.plaska.pl

Obiekty w okolicy

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/napodlasie/ftp/info2016/modules/mod_mostread/helper.php on line 79