infoPodlaskie.pl - Podlaski Katalog Turysty

Szlaki Puszczy Knyszyńskiej

Szlaki Puszczy Knyszyńskiej

Email Drukuj

kajaki_20BAPuszcza Knyszyńska amatorom aktywnego wypoczynku oferuje spędzenie wolnego czasu na szlakach rowerowych, pieszych i wodnych. W zależności od naszej kondycji i kierunku, który nas interesuje możemy wybrać spośród kilkudziesięciu tras, a każda z nich poza walorami puszczy pozowli poznać architekturę i kulturę pogranicza.

Rzeki Supraśl, Sokołda i Płoska to są trzy główne rzeki na których odbywają się spływy kajakowe zapewniające niesamowiete widoki i obcowanie ze zwięrzetami puszczy m.in. bobry i wydry. Sprawdź listę szlaków i zaplanuj trasę zwiedzania Puszczy Knyszyńskiej.

 

Szlaki piesze i rowerowe Puszczy Knyszyńskiej

Nazwa szlaku Długość szlaku Opis szlaku
Supraski Kolor Znaków 16 km Trasa: Czarna Białostocka - Supraśl

Szlak łączy dwie miejscowości: Czarną Białostocką i Supraśl, będącą ośrodkami turystyczno-wypoczynkowymi w Puszczy Knyszyńskiej. Czarna Białostocka, pozbawiona agresywnego przemysłu, stanowi doskonałe miejsce rekreacji w oparciu o sztuczny zbiornik na rzece Jurczycha. Supraśl - to bogate w zabytki historyczne miasto, atrakcyjnie położone nad czystą rzeką, z kilkoma ośrodkami wypoczynkowymi i plażą miejską, od 1997r. uzdrowisko. Prawie w całości prowadzi przez atrakcyjne tereny leśne, w tym przez rezerwat Jałówka. Ciekawym urozmaiceniem są liczne wyniesienia morenowe o dość stromych stokach.
Im. Witolda Sławińskiego 23 km

Trasa: Czarna Białostocka -Czarna Wieś Kościelna - Klimki - Wólka Ratowiecka - Czarny Blok - Katarynka

Szlak biegnie zachodnią częścią Puszczy Knyszyńskiej. Rozpoczyna się w Czarnej Białostockiej, na przystanku PKS, naprzeciw dworca PKP. Dalej, poprzez Czarną Wieś Kościelną, Klimki, Wólkę Ratowiecką dociera do Kol. Ratowiec gdzie mija drewniany młyn na Czarnej Rzeczce i wędrując przez Czarny Blok, Wólkę Przedmieście dociera do Katarynki i przecina szosę Białystok-Augustów. W Jurowcach kończy swój bieg (w pobliżu Muzeum Wsi Białostockiej).

Wzgórz Świętojańskich 27 km

Trasa: Sokole - Popówka - Supraśl

Szlak o wybitnych walorach krajoznawczych. Prowadzi przez ciekawe fragmenty Puszczy Knyszyńskiej, w tym na odcinku kilku kilometrów grzbietem Wzgórz Świętojańskich, najwyższych wzniesień morenowych w puszczy. Rozpoczyna się we wsi Sokole. Biegnie przez centralny fragment Parku. Atrakcją są również śródleśne jeziorka i rzeki: Świniobródka, Płoska i Starzynka, jak również miejsca pamięci narodowej w Popówce oraz najwyższe wzniesienie - góra św. Jana. Kończy się zwiedzaniem Supraśla. Zmienność krajobrazów, ciekawy przebieg i dobry dojazd czynią ten szlak szczególnie atrakcyjnym.

Świętej Wody 27,5 km

Trasa: Białystok - Nowodworce - Wasilków - Święta Woda - Dąbrówki - Studzianki - Supraśl

Szlak posiada walory trasy spacerowej w pobliżu Białegostoku i łączy ze sobą atrakcyjne historycznie i krajoznawczo miejsca. Rozpoczyna się w Białymstoku, poprzez Nowodworce, Wasilków, Świętą Wodę, Dąbrówki i Studzianki dociera do Supraśla.

Szlak Borami Dorzecza Supraśli 35 km

Trasa: Grabówka - Supraśl - Kopna Góra

Trasa ciekawa krajobrazowo. Szlak rozpoczyna się w Grabówce i wiedzie przez najciekawsze fragmenty Puszczy Knyszyńskiej, przez Supraśl - centrum turystyczne Puszczy Knyszyńskiej i skupisko zabytków XVII-XIX- wiecznych, a kończy się w Kopnej Górze, gdzie dodatkową atrakcją jest możliwość obejrzenia arboretum. Z uwagi na fakt, że jest on stosunkowo łatwy do przebycia (więcej trudności może sprawić jedynie pokonanie Krzemiennych Gór) mogą go przemierzać turyści zarówno zaawansowani jak i początkujący.

Śladami Powstania Styczniowego 49 km

Trasa - Waliły - Kopna Góra

Przypomina o ostatnim XIX-wiecznym zrywie niepodległościowym, jako że Puszcza Knyszyńska była schronieniem partii powstańczych z 1863 r. Szlak wyznaczają Uroczysko Chomontowszczyzna pod Waliłami, liczne kapliczki na tzw. świętych sosnach, imię arboretum w Kopnej Górze. Dodatkowym atutem trasy są rezerwaty przyrody: Międzyrzecze i Góra Pieszczana.

Kumiałka - Biebrza 66 km

Trasa: Janów - Aulakowszczyzna - Milewszczyzna - Korycin - Suchowola

Rozpoczyna się w Janowie, prowadzi wzdłuż rzek Kumiałka i Brzozówka. Na trasie wczesnośredniowieczne grodziska w Aulakowszczyźnie i Milewszczyźnie, młyny wodne w Sitawce, Romaszówce i Rudce. Odcinek z Korycina do Suchowoli prowadzący przez sosnowe lasy oraz łąki nad rzeką Brzozówką polecany jest miłośnikom przyrody, gdyż spotkać tu można liczne gatunki ptaków, szczególnie w otulinie Biebrzańskiego PN.

Królowej Bony 75,5 km

Trasa: Tykocin - Czarna Wieś Kościelna - Czarna Białostocka - Knyszyn - Kopna Góra

Atrakcyjna trasa łącząca Tykocin i Knyszyn (liczne zabytki) związane historycznie z królem Zygmuntem Augustem i jego matką królową Boną. Prowadzi poprzez malownicze miejscowości np. Czarną Wieś Kościelną. Jednym z miejsc postojowych może być Zbiornik Czapielówka w Czarnej Białostockiej. Ciekawa również pod względem przyrodniczym - biegnie obok rezerwatu Krzemianka, przez rezerwaty: Budzisk i Międzyrzecze, dociera do Arboretum w Kopnej Górze.

Królowy Most - Jałówka 75 km Szlak prowadzi przez całą gminę Michałowo, łącząc Puszczę Knyszyńską ze zbiornikiem Siemianówka. Obok atrakcji przyrodniczych (np. rezerwat torfowiskowy Gorbacz) prezentuje miejscowości interesujące pod względem historycznym.

 

Arboretum_Kopna_Gra_2_640x480

 

Szlaki wodne Puszczy Knyszyńskiej

Rzeka Długość szlaku Opis szlaku
Supraśl 62 km

Trasa: Gródek - Wasilków

Szlak niezbyt trudny, nieco uciążliwy. Rzeka miejscami silnie meandrująca. Szerokość od 5 m w górnym biegu do 15-20 m pod Wasilkowem, średnia głębokość 0,5 m. Utrudnienia w postaci licznych spiętrzeń wody, niskich drewnianych mostków, ogrodzeń (w górnym biegu), zatorów z powalonych drzew. Dla kajakarzy spływ Supraślą nie przedstawia większych kłopotów technicznych, a nieliczne przenoszenie kajaków odbywają się na krótkich odcinkach 10-30 m. Latem większość jazów i progów można pokonać bez wysiadania z kajaka. Na cały spływ należy przeznaczyć 5-7 dni.

Sokołda 28,5 km

Trasa: Straż - Zasady

Rzeka Sokołda jest prawym dopływem Supraśli. Wypływa ze Wzgórz Sokólskich. Poniżej miejscowości Straż płynie przez puszczańskie lasy. Rzeka silnie meandrująca, szerokość od 5 do 10 m, głębokość 0,5-1,5 m. Dwie stałe przenoski: przy spiętrzeniu w Dworzysku i nieczynnym młynie wodnym w Międzyrzeczu, konieczne przeprawy przez czasowo blokujące spiętrzenia w Straży, Sokołdzie, Łaźniach i Surażkowie. Spływ Sokołdą jest ciekawą alternatywą do spływu Supraślą, a miejsc do zorganizowanego wypoczynku jest tu więcej (Ostrówek, Kopna Góra, Surażkowo).

Słoja 18,5 km

Trasa: Talkowszczyzna - Kondycja

Szlak niezbyt trudny, nieco uciążliwy. Koryto silnie meandrujące, sporo przeszkód (powalone drzewa, niskie mosty, przepusty). Szerokość rzeki od 5 m pod Grodziskiem do 8 m pod Kondycją, średnia głębokość 0,5 m.

Arboretum_Kopna_Gra_640x480

Ścieżki w Arboretum - Kopna Góra

 

Artykuł powstał przy współpracy z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej.

Tekst i zdjęcia: pkpk.pl, Fot. Beata Aleksiejuk, infopodlaskie.pl,

Więcej szlaków na stronie parku: http://www.pkpk.wrotapodlasia.pl/pl/bbcec5b726afa2b/75cc0cd8987b6aa/piesze_96f4ce86a146389cc1535ac70.htm

Obiekty w okolicy